تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

ادرس فروشگاه:
شهرک اندیشه، فاز یک
بین شقایق هفتم وهشتم
فروشگاه بزرگ🎗آق بانو🎗

۰۹۰۳-۳۶۵-۹۷-۹۱= تلگرام

کدشامد
http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx?shamadcode=1-1-2766-61-4-2

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید