تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

خبرنگاری شغل نیست رسالت است
کلی ترین اخبار آذربایجان_غربی و جهان را با ما در کمترین زمان مطلع شوید
ارایه اخبار ویژه از۶۰ منبع رسمی ومعتبرداخلی
کدشامد۱-۱-۶۹۹۵۸-۱-۶-۴-۱٫ جهت تماس با مدیر
@rasoolalimahboob

مسئول تبلیغات
@nalosbas1
مسئول تبادل
@Mosa4767

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید