تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

┊ ┊ ┊ 🕊
┊ ┊ 🕊
┊ 🕊
🕊

آنان که پروای آن را ندارند شهادت را انتخاب کنند مرگ آنان را انتخاب خواهد کرد
🔶تبادل و تبلیغات:👇
@Rahe_asemaan
💠کانال شهدا:👇
@shahiiiid
💠گروه شهدا👇
https://t.me/joinchat/BEWsXUN7BE4fWoDIHPFW0Q

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید