تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

باسلام …با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در سیستمهای مدیریت ، تصمیم داریم به دانش وتجربیات مدیریت ریسک بپردازیم . سعید یزدانی
https://t.me/Saeedyazdani55
www.btq.ir

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید