تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

« پسر انسان» نامی نمادین از وجود مصلح جهان در آخر الزمان است که ۸۰ مرتبه این نام در انجیل مقدس آمده است.

شعار کانال:
یاری کردن ولایت فقیه یعنی یاری امام زمان و تا انسان بصیرت سیاسی نداشته باشد نمی تواند ولایت فقیه را یاری کند.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید