تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

خود شناسی و شناخت رفتارهای خود با دیگران
✅تحلیل رفتار متقابل و شخصیت شناسی
✅الگوهای وابستگی و رهایی از هموابستگی
✅احیاء مناسبات رفتاری با خانواده و افراد جامعه
سوپر ادمین: @paarvaz007
@Maah007

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید