تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

مهدی نریمانی هستم دکتری مدیریت گرایش رفتار سازمانی از دانشگاه تهران
@narimanimahdi
خرده نوشته هایی در توسعه رهبری و مدیریت را اینجا منتشر میکنم.”

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید