تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

👥 Transactional Analysis (TA Today)
دوره تحلیل رفتار متقابل
📚🖊 مدرس : سید علی اثناعشری
✳️@esnaasharii

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید