تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

‌ ‌🌸 ﷽ 🌸

✍ختـم های یـس و ختم های دیگر و حاجت روایی های کانال را👈بدون لینک کانال چه در سایت ها یا کانال ویا گروه ها انتقال دهید شرعـا حــرام است👉

✍عزیزانی که فقط حاجت گرفتن مراجعه کنند و فقط کلمه🔸حاجت🔸ارسال شود

آی دی جهت حاجت گرفتها👇

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

  1. محمدمهدی یعقوبی گفت:

    اشعارنخودکی رو می خوام