تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

🔴کپی مطالب با #ذکـر ۵صلوات برای فرج حضرت مهدی عج جایزاست غیرازاین رضایت نداریم
.
.
🔴اطلاعات کامل وجامع هرماه؛ مناسبتهاودعاهای مربوطه؛ ارایه میشود↯
مثل نحسیه روزها؛حاجتروایی؛توسلات….

💖هرشب #رمانه عاشقانه مذهبی ساعت ۲۰

.
تبادل وپاسخ @Tablighaatttt
.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید