تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

مهربانی صفت خداست،ما انسانها همواره نیازمند مهریم، لذا خداوند بیشتر از هر وصفی به صفت رحمت خویش را می شناساند، بیاییم با هم مهربان باشیم؛ سمت راست الله منبرهایی از طلا ونور وجود دارند کسانی بر آنها قرار خواهند گرفت که همدیگر را دوست داشته اند.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید