تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

Inestegram ID : golchin_sher
دلخوشم
با غزلی تازه همینم کافیست…
🇬
🇴
🇱
🇨
🇭
🇮
🇳

🇸
🇭
🇪
🇷
چه خوب که هنوز ما شعر می خوانیم…

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید