تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

به یک محاسب حرفه ای تبدیل شویم .

ارتباط با مدیر کانال
Admin: @mohsen297
E-mail: mohsen297@yahoo.com
Web: www.adli.ir

کانال مرتبط :
آموزش تخصصی نرم افزار آباکوس :
@AbaqusINFO

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید