تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

جایی برای بررسی نتایج حاصله از برجام
خط خبرهای برجام را لحظه به لحظه با ما دنبال کنید .
ارتباط با ادمین:
@smmpyp

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید