تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

کانال خبری
بسیج دانشجویی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سایت : basij.aut.ac.ir
توئیتر : twitter.com/Aut_basij
ارتباط با ادمین: @basijaut_media

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید