تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

کانال رسمی اولین هیأت بانوان سبزدشت
بامجوزرسمی ازسازمان تبلیغات اسلامی
بامسئولیت خانم سبزعلے وامناء
تأسیس:۱۳۹۲
@Omeabiha4518 < ارتباط با مسئول کانال

https://telegram.me/KarimehAhlebeit207161120
تهران،بهارستان،سبزدشت
Kh..Sabzali
۹۵/۹/۱۹

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید