تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

فرشاد نوروزی
مدرس Autocad و Revit
Tel :
۰۹۱۲۱۴۵۰۷۴۶
Email :
Farshad124@yahoo.com
Web site :
www.autodesk3d.ir
www.autocad-3dmax.com
www.autocad-3dmax.ir

@Farshad_norouzi

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید