تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

🔸خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)
🔸پایگاه اینترنتی: www.iann.ir
🔸 کانال تلگرام: @iann_news
🔸ادمین تلگرام: @IANN_Agri_NEWS
🔸آخرین اخبار کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
ثبت در رسانه های دیجیتال:
http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.asp

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید