تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

ایجاد هم آهنگی بین سازمانهای عضو شبکه و حذف کار کودکان از اهداف اصلی شبکه یاری کودکان کار است.

Koodakekar.ir

info@koodakekar.ir

https://www.linkedin.com/in/koodakekar

https://www.instagram.com/shabakehyari/

@shabakeyari ارتباط با ادمین

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید