تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

نویسنده رمان چاپ شده ی از فرش تا عرش و
رمان های : هر اشتباهی عشق نیست ،هنوز هم می گویم خدا هست ،من هم از قبولی خدا سهمی دارم ، سیتا و سیاه چاله
در حال تایپ سهیم جلد دوم سیاه چاله

ادمین جهت نقد و تبلیغات
@akbaryyy
اینستا
@s_akbaryy

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید