تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

کانال تخصصی پدیده ی علمی(یا سلاح مخفی!)
هارپHAARP
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس بالا
High Frequency Active Auroral Research Program

معروف به هارپ (HAARP)

و

بیوتروریسم

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید