تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

🔴 بیداری ملت فریاد عدالتخواهان انقلابی علیه سیاست بازان کاخ نشین غربگرا میباشد

مدیر:

@Salman_iran

تبلیغ:
@melatebidar_ads

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید