تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

کانال جالب است: هرچی جالبه…

تعرفه تبلیغات 👈 @jalebas3

انتقاد و پیشنهاد 👈 @jalebasm2

رژیم غذایی رایگان 👈 @jalebasbot

تبلیغات که درکانال قرارمیگیردراتاییدیارد نمیکنیم صحتشان را خودتان بررسی کنید

کد شامد: ۱-۱-۷۰۴۸۷-۶۱-۴-۱

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید