تلگرام سه

تلگرام سه
معرفی کانال

خداوندامن اگر بد کنم تو را بنده های خوب بسیار است
اماتو اگر مداوا نکنی من را خدایی دیگر کجاست
اکنون اینجا جمع شدیم برای سلامتی مون

⭕️تـبـادل نـداریـم⭕️

👇🔴👇‎ جهت تبلیغ در کانال ایدی زیر
@chef201

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید